So sánh sự khác nhau giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bắt buộc

Phân biệt rõ bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc để chọn được mức đóng phù hợp với thu nhập và các quyền lợi bảo hiểm được hưởng.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Hiện nay có 2 loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và tự nguyện. Những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt được 2 loại hình BHXH này.

Hiểu đúng về bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là gì?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội vì hạnh phúc của mọi người

Bảo hiểm xã hội vì hạnh phúc của mọi người

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là gì?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện khác nhau như thế nào?

Bảng sau sẽ so sách BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thông qua các tiêu chí như: Đối tượng tham gia, mức đóng, chế độ...  Từ đó bạn đọc sẽ nhận ra sự khác nhau cơ bản giữa hai loại bảo hiểm này. 

Tiêu chí so sánh BHXH bắt buộc BHXH tự nguyện

Đối tượng tham gia

- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

- Cán bộ, công chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, quân đội nhân dân;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn;

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Mức đóng

- Đối với người lao động Việt Nam:

  • Người sử dụng lao động đóng 21,5%
  • Người lao động đóng 10,5%

- Đối với người lao động nước ngoài:

  • Người sử dụng lao động đóng 6,5%
  • Người lao động đóng 1,5%
Người lao động đóng 22% mức thu nhập tháng do mình lựa chọn, tối đa không quá 20% mức lương cơ sở.

Chế độ

BHXH bắt buộc có 5 chế độ sau:

- Ốm đau

- Thai sản

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

- Hưu trí

- Tử tuất

BHXH tự nguyện chỉ có 2 chế độ:

- Hưu trí

- Tử tuất

Trách nhiệm đóng BHXH

Người sử dụng lao động và người lao động cùng có trách nhiệm đóng BHXH. Người tham gia phải tự đóng BHXH tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Phương thức đóng

Đóng theo một trong các phương thức:

- Hàng tháng

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

- Đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đóng theo một trong các phương thức:

- Hàng tháng

- 3 tháng

- 6 tháng

- 12 tháng

- Một lần cho nhiều năm về sau với mức thấp hơn mức đóng hàng tháng hoặc một lần cho những năm còn thiếu với mức cao hơn mức đóng hàng tháng.

Hy vọng những thông tin trong bài viết trên sẽ giúp bạn dễ dàng phân biệt được 2 chế độ bảo hiểm xã hội hiện nay.


Nguồn: thebank.vn